Download de brochure voor meer informatie! Online lezen
NotuBiz
Bouwen aan democratie
Orden uw technische vragen nu eenvoudig in een overzichtelijke en doorzoekbare lijst
Geachte relatie,

Voor de juiste werking van de lokale democratie is een goede informatiepositie voor raadsleden van groot belang. Een optimale informatievoorziening voor de raad vanuit de organisatie is daarbij dan ook cruciaal. Een van de mogelijkheden die de raad heeft om informatie en inzichten te verzamelen is het stellen van technische vragen aan het college en de ambtelijke organisatie. Het proces omtrent deze vragen verloopt echter niet altijd even efficiënt waarbij de griffie ongestructureerd vragen aangeleverd krijgt en antwoorden vanuit het college vaak meerdere malen moet rondsturen. Dit levert niet alleen de griffie veel werk op, maar kost ook raadsleden kostbare voorbereidingstijd.

Om griffies op het gebied van dit proces te ontzorgen, biedt NotuBiz met de module Technische vragen de mogelijkheid om alle technische vragen inclusief antwoord overzichtelijk te ordenen in een volledig doorzoekbare lijst en te koppelen aan agenda’s.
 
Optimaliseer uw vragenproces met de module Technische vragen
Met de module Technische vragen kunnen de technische vragen vanuit de raad en de antwoorden daarop vanuit het college of de ambtelijke organisatie op een duidelijke, overzichtelijke én eenvoudig terugvindbare wijze worden geordend. Met deze module kunnen raadsleden hun vragen van verschillende jaren gemakkelijk terugvinden binnen het RIS. De griffie kan de technische vragen en antwoorden met de module tevens koppelen aan agenda’s waardoor raadsleden een gelijke informatiepositie krijgen en zich nóg gemakkelijker kunnen voorbereiden op vergaderingen.
 
 
De voordelen van de module Technische vragen
  • Koppeling met de vergaderagenda. Technische vragen & antwoorden kunnen gemakkelijk worden gekoppeld aan agendapunten van verschillende vergaderingen om bij een specifiek vergaderonderwerp te tonen; 
  • Overzichtelijke en doorzoekbare lijst. Technische vragen & antwoorden worden gestructureerd getoond in een overzichtelijke lijst binnen Politiek Portaal waardoor eenvoudig kan worden gezocht en een archief kan worden aangelegd;
  • Uniform en efficiënt proces. Met de module Technische vragen kan de griffie een uniform en efficiënt proces realiseren voor het stellen van technische vragen en publiceren van antwoorden waardoor er veel tijd én geld kan worden bespaard;
  • Optimale informatievoorziening. Met de module Technische vragen kan de griffie eenvoudig zorgen voor een optimale informatievoorziening aan de raad en daarmee gemakkelijk de gelijke informatiepositie van raadsleden bevorderen.
 
Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de module Technische vragen? Neem contact op met uw accountmanager of download de brochure! In deze uitgebreide beschrijving vindt u meer informatie over de functionaliteiten en voordelen voor uw gemeente.
Download de brochure
 
Contact
Bezoekadres
K.P. van der Mandelelaan 110
3062 MB Rotterdam
Postadres
Postbus 833
3000 AV Rotterdam
Telefoon
010-7890990
Volg ons:
Nieuwsbrief
U ontvangt deze mail omdat u ingeschreven staat voor de NotuBiz-nieuwsbrief. Wilt u de NotuBiz-nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld u dan af.
Reageren
Contact